innowacje w CITYSPACE

SYSTEM 2E-CON® (Easy Connection, Easy Configuration) – system łatwego, szybkiego i intuicyjnego montażu, łączenia i konfiguracji

SFS® (Sliding Fence System) – unikatowe, jedyne na rynku rozwiązanie przesuwnych i obracanych żerdzi. Umożliwia regulację odstępów pomiędzy panelami jak również zmianę kąta nachylenia, czy to w trakcie ochrony przed wiatrem, czy przed słońcem. Używany na obiektach sportowych lub prywatnych posesjach…

LFS® (Lighting Fence System) - to unikatowy opatentowany przez CITYSPACE system umożliwiający zamontowanie wbudowanych linii świetlnych na dowolnej wysokości tak, aby oświetlały panele ogrodzenia bądź areał przed ogrodzeniem.

HFS® (Hydro Fence System) - to unikatowy opatentowany przez CITYSPACE system umożliwiający zbieranie wody opadowej przez przęsła i zasilanie nią roślin umiejscowionych po za ogrodzeniem

PFS® (Protection Fence System) - to unikatowy opatentowany przez CITYSPACE system charakteryzujący się zastosowaniem bezpiecznych paneli ogrodzenia specjalnego przeznaczenia np. na ogrodzenie szkół, placów zabaw, parków.